• Mobile: +977 9851161567 Tel: +977 01 5367697, 5367763 Putalisadak:  01 4547422

Why Choose Abscicca?


We believe in associating with quality educational trusts.
We will not mislead parents & students.
We present facts & trust situation.


स्थापना कालदेखी नै हरेक विदामा ल्याउने र लैजाने ब्यवस्था गरिदै आऐको ।
कलेज ब्यवस्थापनसंग प्रत्यक्ष वा अंप्रत्यक्ष रुपमा सहकार्य गरी आई परेका संमस्याहरु समाधान गर्दै आईरहेको ।
विधार्थीको रोजाई अनुसारको विषय र विश्वविध्यालयहरुमा कम खर्चमानै उत्कृट कलेजहरुमा भर्ना गर्न संक्ष्यम भऐको ।